Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

18.00

 

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Światowe Dni Młodzieży

 

Modlitwa ŚDM

Kraków 2016


„Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach

współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,

uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Jubileusz Miłosierdzia

Jubileusz Miłosierdzia

MODLITWA

 

Panie, proszę Cię, bym nie patrzył na swoje wady i braki
inaczej, jak tylko z wiarą w Twą miłosierną miłość.

Bym nie patrzył na swoje słabości
inaczej, jak na mieszkanie dla Twej wszechmocy.

Bym nie patrzył na wielkość przeszkody
inaczej, jak na wysokość wznoszenia się do Ciebie.

 

Spraw, Panie, bym nie podkreślał zgubnego upadku
inaczej, jak dla ćwiczenia muskuł, by się podnieść.

Spraw, Panie, bym nie poddał się zgorzknieniu
z powodu wielkości upadku
inaczej, jak dla odkrycia niezgłębionej radości nieba,
które otwierasz przede mną.

Spraw, Panie, bym nie patrzył na wielkość mej winy
inaczej, jak na okazję do wdzięcznościza dar uniewinnienia.

 

Modlitwa z Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski,
jesteś dla nas wzorem ufnej
i wytrwałej modlitwy!
Twoje życie naznaczone było
wielkim i ciężkim krzyżem,

dobrze więc zrozumiesz
nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary,
bezgranicznej ufności,

gorącej i bezinteresownej miłości
do Boga i bliźnich,

a także męstwo w cierpieniu,

posłuszeństwo woli Bożej

oraz wszystkie te prośby,
które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu
za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony,
opowiedz Ojcu Niebieskiemu

o pragnieniach i radościach naszego serca,

o naszym cierpieniu i ufności,

o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie,
nasz umiłowany Patronie,

będziemy mieć większą odwagę
wyznać Dobremu Bogu
tajemnice serca
oraz szczere pragnienie,

by należeć do Niego
na wieki wieków. Amen

Dzisiaj jest

piątek,
26 sierpnia 2016

(239. dzień roku)

Pielgrzymki Jubileuszu

Pielgrzymka do Wilna
(2-4 września 2016)

TRWAJĄ ZAPISY!


Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Święta