Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

18.00

 Nabożeństwo majowe

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00

Nabożeństwo majowe

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Wielkanoc 2017

Życzymy, aby w Dzień Zmartwychwstania odnowić swoją miłość do Chrystusa na wzór Marii Magdaleny.

Niech zakochane serce wyprowadzi nas z naszych "pustych grobów" do tego Ogrodu, gdzie nasz Zbawiciel – Dobry Pasterz będzie nas wzywał po imieniu i zaprosi, abyśmy stali się świadkami prawdy, że On żyje!

Mamy swoim życiem, radością – optymizmem – życzliwością opowiadać, nie tylko, że istnieje taki Ogród, gdzie można spotkać Boga, ale także to, że ten Ogród znowu jest dla nas otwarty.

Niech Miłość Boża prowadzi nas bezpiecznie do tego Ogrodu Żywych na wieczność!

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Schemat rekolekcji

Fatima:
Ewangeliczne wezwanie
do pokuty i pojednania

Objawienia fatimskie stanowią „punkt odniesienia i promieniowania dla naszego wieku. Maryja, nasza Matka niebies­ka, przybyła, ażeby wstrząsnąć sumieniami, ukazać prawdziwy sens życia, pobudzić do nawrócenia z grzechów i do duchowej żarliwości, rozpalić dusze miłością do Boga i miłością do bliźniego. Maryja przybyła nam z pomocą, ponieważ wielu, niestety, nie chce przyjąć zaproszenia Syna Bożego do powrotu do domu Ojca”.

św. Jan Paweł II 

 

Wielki Post 2017

SŁOWO JEST DAREM

DRUGA OSOBA JEST DAREM

Orędzie Papieskie

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem.

Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia.

Franciszek

(przeczytaj całość)


Dzień chorego 2017

Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie
przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą
w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa,
Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu,
który dokonuje wielkich rzeczy.

Franciszek (z Orędzia na Dzień Chorego 2017)

Odpust Parafiany 2016

Św. Rafał Kalinowski - żołnierz wyjątkowego Króla!

Tegoroczne święto patronalne naszej wspólnoty parafialnej obchodzimy jednocześnie z Uroczystością Chrystusa Króla. Obie okazje się dobrze uzupełniają. W dzień, w którym biskupi Kościoła w Polsce zapraszają nas do osobistego i wspólnotowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana możemy odwołać się do niezwykłego przykładu służby Bożemu Królestwu.

W trudnym czasie zaborów, prześladowania i upokarzania ludzi przez władców tego świata nasz Patron toczył trzy bitwy w "cichej rewolucji" wprowadzania Królestwa Bożego – bitwę o swoje zbawienie, bitwę o szczęście wieczne tysięcy Polaków, wreszcie bitwę o wolność Ojczyzny. Stoczył te bitwy walcząc sercem wrażliwym na bliźniego, swoją wiarą niezłomną i miłością wobec najsłabszych, o których nie zapominał nigdy. Mawiał sobie: „Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój”.

Także dzisiaj św. Rafał Kalinowski uczy nas, co tak naprawdę oznacza powtarzane przez nas wezwanie: Króluj nam Chryste! 

 

Modlitwa z Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski,
jesteś dla nas wzorem ufnej
i wytrwałej modlitwy!
Twoje życie naznaczone było
wielkim i ciężkim krzyżem,

dobrze więc zrozumiesz
nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary,
bezgranicznej ufności,

gorącej i bezinteresownej miłości
do Boga i bliźnich,

a także męstwo w cierpieniu,

posłuszeństwo woli Bożej

oraz wszystkie te prośby,
które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu
za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony,
opowiedz Ojcu Niebieskiemu

o pragnieniach i radościach naszego serca,

o naszym cierpieniu i ufności,

o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie,
nasz umiłowany Patronie,

będziemy mieć większą odwagę
wyznać Dobremu Bogu
tajemnice serca
oraz szczere pragnienie,

by należeć do Niego
na wieki wieków. Amen

Dzisiaj jest

piątek,
26 maja 2017

(146. dzień roku)

Nasze Pielgrzymki

Pielgrzymka do Leżajska
(sobota, 10 czerwca 2017)
ZAPISY na autokar!

Pielgrzymka do M.Piastowego
 Sobota, 20 maja 2017

- piesza - wyjście godz. 8.00

- autokar - wyjazd godz. 10.00

- Msza św. w Miejscu P. ok. 11.00

Pielgrzymka do Wilna
(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016 - zdjęcia)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Święta

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny Rok A, I Wspomnienie św. Filipa Nereusza, Prezbitera