Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

17.00

Niedziela i Święta:

 7.30
 9.30
11.00

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Przygotowanie duchowe do Wizytacji Kanonicznej

Model sygnaturki

Nasza wspólnota przygotowuje się do wizytacji kanonicznej, która nie tylko podsumuje 5-letni okres, jaki minął od wizytacji bpa Stanisława Jamrozka (2013 r.), ale także będzie okazją do zorientowania się, jaki jest stan naszego wykorzystania Darów Ducha Św. dla dobra naszej wspólnoty i naszego zaangażowania we wprowadzanie wartości Królestwa Bożego do naszego życia.

Arcybiskup Adam Szal odwiedzi nas w wielkopostny piątek, 9 marca br.

Miesiąc wcześniej, 9 lutego, w przemyskiej ludwisarni urodzą się dzwony, które chcą być znakiem naszej wdzięczności Boga za 20-lecie naszej Parafii. (obok na zdjęciu model sygnaturki do kaplicy cmentarnej).

W tym okresie nie zapomnijmy częsciej pomódlić się za naszą Parafię i za Pasterza Archidiecezji, abpa Adama.

 

 

 

Nowy Rok Pański 2018

Boże Narodzenie 2017

Serdecznie życzymy naszym Parafianom i sobie, byśmy w Nowy Roku za każdą chmurą potrafili dostrzec życzliwie uśmiechnięte oblicze Boga abyśmy z takim samym uśmiechem dobroci, życzliwości potrafili podchodzić do drugiego człowieka – z ręką wyciągniętą na zgodę i z pomocą w każdej potrzebie.

Życzymy, by nikt z nas w tym roku ani na chwilę nie odwrócił się plecami do Boga, by każdy z nas, zwłaszcza w chwilach słabości, miał odwagę spojrzeć Bogu w oczy, które są pełne dobroci, życzliwości i miłosierdzia.

Życzymy również, byśmy z podobną dobrocią i miłością potrafili spojrzeć na naszych najbliższych.

A nasze rodziny, sąsiedztwo Parafię niech rozgrzewa i oświeca w Nowym Roku życzliwość Boga i nasza wzajemna przyjaźń.

ks. Mirosław i ks. Antoni

 

Modlitwa ze Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski, jesteś dla nas wzorem ufnej i wytrwałej modlitwy! Twoje życie naznaczone było wielkim i ciężkim krzyżem, dobrze więc zrozumiesz nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary, bezgranicznej ufności, gorącej i bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich, a także męstwo w cierpieniu, posłuszeństwo woli Bożej oraz wszystkie te prośby, które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony, opowiedz Ojcu Niebieskiemu o pragnieniach i radościach naszego serca, o naszym cierpieniu i ufności, o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie, nasz umiłowany Patronie, będziemy mieć większą odwagę wyznać Dobremu Bogu tajemnice serca oraz szczere pragnienie, by należeć do Niego na wieki wieków. Amen

Duchu Święty, przyjdź!

Duchu Mądrości,
przyjdź i
obdarz nas światłem, byśmy z radością wybierali drogi Pana!

Duchu Rozumu,
przyjdź
i uzdolnij nas do czytania Twojej Woli w doświadczeniach życia!

Duchu Rady,
przyjdź i
prowadź nas w posłuszeństwie drogami życia!

Duchu Męstwa,
przyjdź i daj nam odwagę świadectwa wiary w każdej sytuacji!

Duchu Wiedzy,
przyjdź i
ukaż nam drogę życia, którą Bóg wybrał dla każdego z nas!

Duchu Pobożności,
przyjdź i
spraw, byśmy zawsze wzrastali przyjaźni i jedności z Bogiem!

Duchu Bojaźni Bożej,
przydź i
otwórz nasze serca na szacunek i zaufanie do Boga!

 

Dzisiaj jest

niedziela,
21 stycznia 2018

(21. dzień roku)

Nasze Pielgrzymki

Pielgrzymka do Leżajska
(10 czerwca 2017)

Pielgrzymka do M.Piastowego
(20 maja 2017)

Pielgrzymka do Wilna
(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016 - zdjęcia)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Niedziela, III Tydzień zwykły Rok B, II Trzecia Niedzi