Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

18.00
Majówka

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00

Majówka

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Wizytacja kanoniczna 2018

W swojej 20-letniej historii nasza Parafia przeżyła swoją czwartą wizytację kanoniczną.

Kronika Parafii wspomina, że były to trzecie oficjalne odwiedziny Arcybiskupa Adama Szala w Szczepańcowej: po raz pierwszy w październiku 2007 r., w drugiej wizytacji kanonicznej, a potem we wrześniu 2009 r., przy okazji peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Arcybiskup był zapraszany na ostatni odpust, kiedy świętowaliśmy 20-lecie Parafii, ale przeszkodą były rekolekcje Episkopatu. Gościliśmy wtedy Arcybiskupa Seniora, Józefa Michalika, który kiedyś powołał Parafię do istnienia w pamiętnym roku 1997 na fali entuzjazmu, jaki został wzbudzony przez św. Jana Pawła II, z którym modliliśmy się na sąsiadującym ze Szczepańcową lotnisku. Na pamiątkę tej wizyty i dla uczczenia 20-lecia utworzenia Parafii Arcybiskup Adam poświęcił dzwon „Św. Jan Paweł II” oraz sygnaturkę „Św. Rozalia”, ufundowane przez naszą wspólnotę parafialną, aby od najbliższej Rezurekcji wyznaczały rytm życia i modlitwy naszej wspólnoty wiary. 

Podczas tegorocznej wizyty w Szczepańcowej, abp Adam odwiedził szkołę, gdzie dzieci zaprezentowały mu piękną dramę pasyjną i spotkał się na chwilę z nauczycielami.

W południe odmówił "Anioł Pański" o nowe powołania ze Szczepańcowej razem z mamą ks. Witka Szczura i domownikami.

Podczas obiadu na plebani rozmawiał z przedstawicielami grup i środowisk zaangażowanych w życie nasze wioski i parafii, a w Godzinie Miłosierdzia odmówił koronkę w kaplicy cmentarnej za naszych zmarłych.

Wieczorem, po oficjalnym powitaniu Pasterza Diecezji w naszej Parafii przez przedstawicieli rady Parafialnej i Proboszcza odbyła się droga krzyżowa, animowana przez młodzież, a na zakończenie Arcybiskup Adam przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji Parafii i poświęcił dzwon "Św. Jan Paweł II" i sygnaturkę "Św. Rozalia" na pamiątkę tegorocznej wizyty i dla uczczenia 20. rocznicy powstania naszej Parafii.

 

Wybrane zdjęcia z wizytacji Arcybiskupa Adama w naszej Parafii.

 

Dodatek: zdjęcia z niełatwej operacji ustawiania dzwonów w kościele do poświęcenia.

Przygotowanie duchowe do Wizytacji Kanonicznej

Dzwony w kościele

Nasza wspólnota przygotowuje się do wizytacji kanonicznej, która nie tylko podsumuje 5-letni okres, jaki minął od wizytacji bpa Stanisława Jamrozka (2013 r.), ale także będzie okazją do zorientowania się, jaki jest stan naszego wykorzystania Darów Ducha Św. dla dobra naszej wspólnoty i naszego zaangażowania we wprowadzanie wartości Królestwa Bożego do naszego życia.

Arcybiskup Adam Szal odwiedzi nas w wielkopostny piątek, 9 marca br.

Oo główne punkty wizyty:

11.00 spotkanie w szkole

12.00 odwiedziny osoby chorej

13.00 obiad i spotkanie z przedstawicielami środowiska

15.00 modlitwa na cmentarzu

16.15 powitanie w kościele, droga krzyżowa

Msza św. z poświęceniem dzwonów

Miesiąc wcześniej, 9 lutego, w przemyskiej ludwisarni urodzą się dzwony, które chcą być znakiem naszej wdzięczności Boga za 20-lecie naszej Parafii. 

W tym okresie nie zapomnijmy częsciej pomodlić się za naszą Parafię i za Pasterza Archidiecezji, abpa Adama

Narodziny dzwonów

Narodziny dzwonów

Przemyśl, 9 lutego 2018 r.

W piątek około południa narodziły się nasze dzwony: dzwon kościelny „Św. Jan Paweł II” i sygnaturka „Św. Rozalia”. Równocześnie rodziły się jeszcze dwa inne dzwony. To zwykłe i niezwykłe wydarzenie.

„Narodzinami” nazywany jest proces zalewania przygotowanych form dzwonów, które są zakopane w starannie przygotowanej i odpowiednio ubitej ziemi. Do każdej z form dzwonów prowadzą rozgałęzione kanały wymalowane ceramiczną glinką. Cały proces zdaje się prosty, a jednak bardzo delikatny, niepewny, bo rezultat zależy od drobnych szczegółów i starannego przestrzegania wypracowanych procedur, które, jak nam podpowiadano, nie zmieniły się zbytnio od czasów renesansu. To naprawdę wyjątkowe doświadczenie, przez które dotyka się tajemnicy i do końca nie wiadomo, czy wszystko pójdzie dobrze. Jak podczas narodzin.

W ludwisarni można się zorientować, czym jest manufaktura. Tu nie ma produkcji, ale rodzaj dobrze przygotowanej celebracji, w której podejmuje posługę 6-7 sprawnych „ministrantów-ludwisarzy”. Każdy jest ważny i doskonale wie, co ma robić. Modlitwa, którą odmówiliśmy w skupieniu na początku, jak ministranci przed mszą, przez cały proces była odczuwalna, bo cała „celebracja” odlewania odbywała się w skupieniu, w ciszy, a na twarzy ludwisarzy widać wręcz wzruszenie, które udzielało się obserwatorom-uczestnikom tej niezwykłej celebry objawiania się tajemnicy: rodzenia się dzwonów. Nawet wtedy, gdy wszystkie formy zostały zalane, a kadź z rozżarzonym metalem została wyprostowana – nikt nie ruszał się z miejsca. W kręgu czekaliśmy na zakończenie celebracji modlitwą dziękczynienia, jak ministranci w zakrystii po zakończeniu mszy.

Narodzone dzwony tej wielkości pozostają w ziemi około dwóch dni. To konieczne, żeby mogły oddać wszystkie naprężenia, uspokoić się i wychłodzić. Potem zostaną odkopane, oczyszczone, odpowiednio dostrojone i dekorowane. A gdy będą gotowe udadzą się „z pośpiechem” do Szczepańcowej, aby podjąć swoją posługę w naszej wspólnocie.

Zobacz zdjęcia z narodzin naszych dzwonów.

 

Modlitwa ze Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski, jesteś dla nas wzorem ufnej i wytrwałej modlitwy! Twoje życie naznaczone było wielkim i ciężkim krzyżem, dobrze więc zrozumiesz nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary, bezgranicznej ufności, gorącej i bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich, a także męstwo w cierpieniu, posłuszeństwo woli Bożej oraz wszystkie te prośby, które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony, opowiedz Ojcu Niebieskiemu o pragnieniach i radościach naszego serca, o naszym cierpieniu i ufności, o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie, nasz umiłowany Patronie, będziemy mieć większą odwagę wyznać Dobremu Bogu tajemnice serca oraz szczere pragnienie, by należeć do Niego na wieki wieków. Amen

Dzisiaj jest

czwartek,
24 maja 2018

(144. dzień roku)

Nasze Pielgrzymki

Dębowiec - piesza

26 maja 2018, sobota

Wadowice,
Kalwaria Zebrzydowska

23 czerwca 2018, sobota


Do Leżajska, Przeworska i Świętoniowej

(10 czerwca 2017)

Zdjęcia z Leżajska, Przeworska i Świętoniowej

Do Miejsca Piastowego

Zdjęcia z pielgrzymowania

(20 maja 2017)

Pielgrzymka do Wilna

(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016

Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch

(luty 2016 - zdjęcia)

Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:

(21 maja 2016 - zdjęcia)


Święta

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana